En nybyggnationen av en idrottshall i Sturefors kommer ske på grusplanen nedanför Vist skola.

Bygget är försenat men preliminär start är mars 2020. Man räknar med att det tar cirka 1,5 år innan det kan tas i bruk så med lite tur är den alltså klar under hösten 2021.

Grusplan Sturefors
Grusplanen – vad händer?