Vist skola och Norrbergaskolan har utbildning från förskoleklass till och med år 6, fritidshem samt öppen fritidsverksamhet för barn 10-12 år.

Vist skola finns på Instagram.

Här finns tre förskolor: Björnbärsvägen 67, Lingonvägen 46 och Stureforsvägen 1 och mer information om förskolor hittar du här.