Hembygdsföreningens ändamål är att värna om och vårda bygdens miljö och dess kulturarv, och föra detta vidare till kommande generationer. Bomtorpet används för bland annat studiecirklar, forskning, grupparbeten och styrelsemöten. I Torpet som egentligen har anor från 1600-talet har man återskapat en arbetarbostad från 1930-talet. 

Hembygdsföreningen sköter också om Fornhemmet, en samling äldre byggnader som visar hur bondgårdar och torpställen såg ut och fungerade. Fornhemmet ligger i den vackra ek- och hjorthagen intill Stångån i Bjärka Säby. Hembygdsföreningens webbplats  erbjuder rikligt med information om bygden och dess historia.

Här är en sida från Maria “Maja” Gustavssons fina album, som PRO Vist har fått och Hans Hansson i Hembygdsföreningen har scannat in. Albumen går från 1967 (PRO Vist bildades då) och fram till någon gång på 2000-talet.