Sturefors bibliotek är ett så kallat fokusbibliotek som finns inrymt i skolans lokaler.

I Sturefors finns även ett servicehus för äldre med 22 servicelägenheter och lunchservering, samt hemtjänst som erbjuder äldre hjälp och stöd i hemmet.