PRO är Sveriges största pensionärsorganisation – intresseorganisationen och mötesplatsen för närmare 400 000 av landets pensionärer med syftet att se till att livet som pensionär blir bättre och roligare. PRO Vist har månatliga medlemsmöten och aktiviteter av olika slag, som exempelvis studiecirklar, friskvård och resor.

Vill du veta mer, klicka här: www.pro.se/vist