Samarbetskommittén samlade föreningarna i Sturefors under ett gemensamt paraply för att diskutera gemensamma angelägenheter, koordinera arrangemang och planera gemensamma projekt. Denna kommitté har upphört från 2018.