31I det vackra eklandskapet öster om tätorten, beläget på en udde i sjön Ärlången, ligger Sturefors slott. Slottet är ett av landets bäst bevarade 1700-talsslott med unika interiörer och berömd park. Det ritades för Carl och Christina Pipers räkning av slottsarkitekten Nicodemus Tessin den yngre och uppfördes i början av 1700-talet för greve Carl Piper, som ersättning för Ture Nilsson Bielkes och Margareta Stures slott från senare delen av 1500-talet. Slottet är en av Östergötlands mest citadellimponerande 1700-talsanläggningar och enligt Nationalencyklopedin “en av landets mest representativa herrgårdsmiljöer”. Slottet består av slottsbyggnad, park och ett stort antal välbevarade ekonomibyggnader och arbetarbostäder. Av den gamla anläggningen återstår delar av norra flygeln med bevarade grisaillemålade tak från 1600-talets slut. Huvudbyggnaden, som är en slätputsad trevåningsbyggnad med mittrisaliter och plåtbelagt säteritak med lanternin, har två framspringande envåniga flyglar. Den ursprungliga parkanläggningen med en långsträckt parterr framför slottet skapades av Tessin och Göran Josua Adelcrantz, och kompletterades omkring 1770 med den stora spegeldammen samt, på 1780-talet, med en vidsträckt park i engelsk romantisk stil. Bland övriga till slottet hörande byggnader kan nämnas inspektorsbostaden med två flyglar, ett orangeri och ett klassicistiskt runt tempel, ritat av Carl Johan Cronstedt.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981.