Det kan inte ha undgått någon att Sturefors växer! En del är färdigt, en del på gång. På kommunens hemsida hittar du aktuella uppgifter om stadsplanering.

På tomtförmedlingens hemsida finns aktuellt tomtutbud med detaljplanehandlingar, antagandehandlingar, geotekniska undersökningar med mera. Aktuellt tomtutskick kommer att finnas på den hemsidan när det är dags att presentera de 38 tomterna som kommer att erbjudas. Kontaktperson och projektledare för Sturefors: Fredrik Ek, 013-20 67 29, e-post: fredrik.ek@linkoping.se.

Fler länkar gällande nybyggnationer